hydral logo
scroll down

1. Maska wielokrotnego użytku z wymiennym filtrem

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu naszych Klientów oferujemy w sprzedaży specjalistyczne półmaski ochronne HYDRAL wraz z wymiennymi filtrami.

Materiał użyty do produkcji masek/filtrów posiada zdolność filtracji laminatu filtracyjnego L3202 na poziomie 96,14% przy średnim zapyleniu powietrza na poziomie 6,74mg/m3 przy czasie ekspozycji 6h. Jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi określonymi w dyrektywach – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

ZESTAW ZAWIERA 1 SZT. MASKA Z FILTREM + 10 SZT. DODATKOWYCH WYMIENNYCH FILTRÓW

2. Wymienny filtr do maski wielokrotnego użytku

Wymiana wkładu filtrującego powinna odbywać od wewnątrz, nie należy dotykać zewnętrznej strony wkładu filtrującego.

ZESTAW ZAWIERA 10 SZT. WYMIENNYCH FILTRÓW

Zapraszamy do kontaktu w celu zakupu detalicznego i hurtowego.

3. Maski jednorazowego użytku z gumką

Standardowa ochrona przeciwpyłowa, dopasowująca się do rozmiaru głowy dzięki gumce.

ZESTAW ZAWIERA 10 SZT. JEDNORAZOWYCH MASEK

Zapraszamy do kontaktu w celu zakupu detalicznego i hurtowego.